<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2408197979157526572\x26blogName\x3dBUTTERFLY+oRaNge\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://butterfly-disismyworld.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://butterfly-disismyworld.blogspot.com/\x26vt\x3d721694764608673652', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
NUR AFIFAH MUSTAPHA

Knowing me is so nothing. But to know each other in the world of blogging is the best we can do!

:

Friends:
http://miellatoinkz.blogspot.com/

chitchat:

tagboard here :)

recent update :
Dalam Hidup
written on Sunday, November 14, 2010 @ 5:46 PM ✈


The shadow. Shadow of the past was creepy  and i'm scared.

Dalam hidup ni, bukan semua perkara yang dilalui itu indah. Ada waktu-waktunya, kita terpaksa melangkah memijak duri-duri tajam, walau tapak kaki terasa pedih dan calar-balar. Walau hati merintih sakit. Walau air mata mencurah-curah macam hujan lebat. Betul, tak semuanya indah.

Aku yakin, semua orang ada kenangan pahit manis masing-masing. Tapi 'kadar kepekatan' pahit atau manis tu wajib berbeza. Dan bagi insan yang bernama Afifah a.k.a Damia, kepekatan gula dalam hidupnya sangat tinggi. Ya, dia punya banyak kenangan manis yang indah-indah. Semuanya dia suka. Tapi ada satu rasa pahit yang menjadikan dia lebih peka dan membuka mata. Satu calit rasa pahit dalam hidupnya itu telah mengubah segalanya.

Dia sedar, dia bukan insan yang sama seperti dulu. Dia sedar dia tetap perlu melangkah walau hakikatnya dia sentiasa ditemani igauan semalam. Tapi dia tak cepat melatah atau mengalah. Dia bangkit dan berdiri teguh dengan satu senyuman. Biar lah satu dunia tak memahami, tapi masih ada segelintir yang mengagumi. Cukup sekadar itu. Dia tak minta lebih. Malah dia terlalu bersyukur kerana dikurniakan ujian oleh Tuhan Semesta Alam. Ujian yang telah mematangkannya mental atau fizikal. 

Kepada teman-teman, fahamilah, kadang-kadang kesilapan itu boleh berlaku tanpa dipinta. Cuma insan yang seorang ini lebih mudah berdiam dan mengalah. Biar apa orang kata. Yang pasti hidup perlu diteruskan.....sebab Allah itu sentiasa memahami dan Dia lah sebaik-baik teman dalam sebuah kehidupan.....LOVE,

afifahdamiaLabels:


7 comment[s] | back to top


© 2012 - Layout created by Afeeqah.
Do you know ? Honesty is the best policy in life