<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2408197979157526572\x26blogName\x3dBUTTERFLY+oRaNge\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://butterfly-disismyworld.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://butterfly-disismyworld.blogspot.com/\x26vt\x3d721694764608673652', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
NUR AFIFAH MUSTAPHA

Knowing me is so nothing. But to know each other in the world of blogging is the best we can do!

:

Friends:
http://miellatoinkz.blogspot.com/

chitchat:

tagboard here :)

recent update :
Pujaan Hati
written on Thursday, October 28, 2010 @ 9:35 AM ✈


okay, for this entry, aku dalam mood jiwang ya rakan-rakan. tulun ngerti ya bapak2, buk...^_^


1... 2... 3...


di mana ya pujaan hati ku sekarang?? pujaan hati ku, apa khabar kamu? harap kamu baik-baik saja.... tiap-tiap malam aku berdoa pada Yang Maha Esa, agar kamu selalu sihat dan terus tersenyum dalam hayatmu. Kamu... walau sejauh mana pun, kamu tetap pujaan hati ku. Walau aku sendiri tanpa kamu di sini, kamu tetap jua pujaan hati ku. 

Pujaan hati ku... saban hari aku menyapa sang bayu agar sampaikan salam rindu ku untuk kamu. Entah di mana kamu berdiri, berjalan, berduduk, bertidur, aku sendiri tak tahu. Tapi kita tetap berkongsi bayu yang sama kan? Harap kamu dapat merasai lambaian bayu itu. Hati-hati ya dalam kehidupan mu. Aku tak selalu ada untuk kamu. Tapi kamu tetap hidup dalam hati ku.

Pujaan hati ku... rasa ini tetap untuk kamu. Aku tak pasti kita berkongsi rasa yang sama atau tak. Tapi aku tahu, kamu tetap ada untuk ku. Dan aku tetap berdiri di sini untuk sebaris kata.... kamu tetap pujaan hati ku.....


3... 2... 1...


okay, okay...tolong jangan ada yang muntah atau menangis membaca monoloque jiwang ku di atas ini. Haha. Maaf lah yaaaa.... tiba-tiba ulat bulu naik daun daaa.... tangan ni gatal nak menjiwangkan diri malam-malam gini. woot ~ woot~

p/s : sila baca sahaja. Tolong jangan muntah. Huhu. (pesanan ringkas tapi padat)

Labels:


3 comment[s] | back to top


© 2012 - Layout created by Afeeqah.
Do you know ? Honesty is the best policy in life