<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2408197979157526572\x26blogName\x3dBUTTERFLY+oRaNge\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://butterfly-disismyworld.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://butterfly-disismyworld.blogspot.com/\x26vt\x3d721694764608673652', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
NUR AFIFAH MUSTAPHA

Knowing me is so nothing. But to know each other in the world of blogging is the best we can do!

:

Friends:
http://miellatoinkz.blogspot.com/

chitchat:

tagboard here :)

recent update :
Berita Sukan : Hoki Dan Aku
written on Wednesday, July 24, 2013 @ 6:34 AM ✈


 IIUM Sports Carnival 2013


(Contoh esei skema - baca secara baku)

Hoki merupakan satu kecintaan ku sejak azali (sekolah rendah) lagi. Di arena sukan, hoki adalah pencetus kekuatan urat saraf ku dari kepala lutut hingga ke kepala otak. Ketika di padang, neuron-neuron otak ku ligat menyalurkan maklumat membawa arahan bahawa sebatang kayu hoki dan sebiji bola sedang berada di depan mata dan kemudian terus ke seluruh badan agar ligamen dalam tubuh ku dapat bergerak pantas menangkap kelajuan bola. 

Ketika itu lah injap jantung ku ligat mengepam darah agar sampai ke seluruh pembuluh darah. Dan kemudiannya membantu paru-paru ku bekerja lebih cekap menyerap dan menukarkan oksigen baru untuk kecergasan sepanjang perlawanan berlangsung. Walaubagaimanapun, aku merasakan air 100 Plus sangat membantu ketahanan tubuh ku untuk berdepan dengan pihak lawan.

Kalau di sekolah menengah dahulu, kalau tidak silap, tempoh satu2 perlawanan adalah 25min-5min-25min. Kadang kala perlawanan diadakan ketika jam tepat 12 tengah hari. Ketika matahari terpacak atas kepala. Mata pun berpinar-pinar. Dalam sehari pula sampai 2 atau 3 perlawanan. Tanpa kekuatan dan cinta ku pada hoki, aku boleh pengsan di tengah padang dan aku boleh menangis melihat wajah yang seperti arang hitamnya.

Tetapi segala susah payah itu semua sekali gus hilang apabila kemenangan dapat diraih. Itu lah kepuasan yang paling nyata, yang akan menjadi memori hingga nanti aku punya cucu cicit.

Itu lah serba sedikit kisah ku dalam arena hoki. Yang selalu melekat kuat di hati. Sejak aku berumur 11 tahun hingga sekarang 22 tahun, hoki masih lagi menjadi kecintaan ku. Sedar atau tidak, sudah 10 tahun aku meletihkan badan untuk sukan ini. Tetapi aku puas. Perlu kah aku turunkan kepada anak ku nanti? Nanti aku fikirkan. Aku turunkan kayu hoki ku dulu padanya nanti. Hadiah hari jadinya ke-11. ^_^

Terima kasih aku ucapkan buat guru2 dan coach ku yang mencungkil bakat ku dan mendidik ku dalam arena ini.

Sekian.
0 comment[s] | back to top


© 2012 - Layout created by Afeeqah.
Do you know ? Honesty is the best policy in life